Ruth 1:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]wat-tā-šāḇוַתָּ֣שָׁבso returnedVerb
5281 [e]nā-‘o-mî,נָעֳמִ֗יNaomiNoun
7327 [e]wə-rūṯוְר֨וּתand the RuthNoun
4125 [e]ham-mō-w-’ă-ḇî-yāhהַמּוֹאֲבִיָּ֤הMoabitess herAdj
3618 [e]ḵal-lā-ṯāhכַלָּתָהּ֙daughter-in-lawNoun
5973 [e]‘im-māh,עִמָּ֔הּwith herPrep
7725 [e]haš-šā-ḇāhהַשָּׁ֖בָהthat returnedVerb
7704 [e]miś-śə-ḏêמִשְּׂדֵ֣יfrom the landNoun
4124 [e]mō-w-’āḇ;מוֹאָ֑בof MoabNoun
1992 [e]wə-hêm-māh,וְהֵ֗מָּהand theyPro
935 [e]bā-’ūבָּ֚אוּcameVerb
  bêṯבֵּ֣יתinPrep
1035 [e]le-ḥem,לֶ֔חֶםto BethlehemNoun
8462 [e]biṯ-ḥil-laṯבִּתְחִלַּ֖תat the beginningNoun
7105 [e]qə-ṣîrקְצִ֥ירharvestNoun
8184 [e]śə-‘ō-rîm.שְׂעֹרִֽים׃of barleyNoun
Hebrew Texts
רות 1:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתָּ֣שָׁב נָעֳמִ֗י וְר֨וּת הַמֹּואֲבִיָּ֤ה כַלָּתָהּ֙ עִמָּ֔הּ הַשָּׁ֖בָה מִשְּׂדֵ֣י מֹואָ֑ב וְהֵ֗מָּה בָּ֚אוּ בֵּ֣ית לֶ֔חֶם בִּתְחִלַּ֖ת קְצִ֥יר שְׂעֹרִֽים׃

רות 1:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותשב נעמי ורות המואביה כלתה עמה השבה משדי מואב והמה באו בית לחם בתחלת קציר שערים׃

Links
Ruth 1:22Ruth 1:22 Text AnalysisRuth 1:22 InterlinearRuth 1:22 MultilingualRuth 1:22 TSKRuth 1:22 Cross ReferencesRuth 1:22 Bible HubRuth 1:22 Biblia ParalelaRuth 1:22 Chinese BibleRuth 1:22 French BibleRuth 1:22 German Bible

Bible Hub
Ruth 1:21
Top of Page
Top of Page