Numbers 3:50
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]mê-’êṯ,מֵאֵ֗ת - Acc
1060 [e]bə-ḵō-wrבְּכ֛וֹרfrom the firstbornNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יof the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
3947 [e]lā-qaḥלָקַ֣חhe tookVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3701 [e]hak-kā-sep̄;הַכָּ֑סֶףthe moneyNoun
2568 [e]ḥă-miš-šāhחֲמִשָּׁ֨הfiveNoun
8346 [e]wə-šiš-šîmוְשִׁשִּׁ֜יםand sixtyNoun
7969 [e]ū-šə-lōšוּשְׁלֹ֥שׁand threeNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֛וֹתhundredNoun
505 [e]wā-’e-lep̄וָאֶ֖לֶףand a thousandNoun
8255 [e]bə-še-qelבְּשֶׁ֥קֶלin terms of the shekelNoun
6944 [e]haq-qō-ḏeš.הַקֹּֽדֶשׁ׃of the sanctuaryNoun
Hebrew Texts
במדבר 3:50 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מֵאֵ֗ת בְּכֹ֛ור בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לָקַ֣ח אֶת־הַכָּ֑סֶף חֲמִשָּׁ֨ה וְשִׁשִּׁ֜ים וּשְׁלֹ֥שׁ מֵאֹ֛ות וָאֶ֖לֶף בְּשֶׁ֥קֶל הַקֹּֽדֶשׁ׃

במדבר 3:50 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מאת בכור בני ישראל לקח את־הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש׃

Links
Numbers 3:50Numbers 3:50 Text AnalysisNumbers 3:50 InterlinearNumbers 3:50 MultilingualNumbers 3:50 TSKNumbers 3:50 Cross ReferencesNumbers 3:50 Bible HubNumbers 3:50 Biblia ParalelaNumbers 3:50 Chinese BibleNumbers 3:50 French BibleNumbers 3:50 German Bible

Bible Hub
Numbers 3:49
Top of Page
Top of Page