Numbers 3:46
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֙andAcc
6302 [e]pə-ḏū-yêפְּדוּיֵ֣יfor those who are to be redeemedNoun
7969 [e]haš-šə-lō-šāh,הַשְּׁלֹשָׁ֔הthreeNoun
7657 [e]wə-haš-šiḇ-‘îmוְהַשִּׁבְעִ֖יםand seventyNoun
3967 [e]wə-ham-mā-ṯā-yim;וְהַמָּאתָ֑יִםand of the two hundredNoun
5736 [e]hā-‘ō-ḏə-p̄îmהָעֹֽדְפִים֙that remainVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3881 [e]hal-wî-yim,הַלְוִיִּ֔םthe LevitesAdj
1060 [e]mib-bə-ḵō-wrמִבְּכ֖וֹרof the firstbornNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יof the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
במדבר 3:46 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵת֙ פְּדוּיֵ֣י הַשְּׁלֹשָׁ֔ה וְהַשִּׁבְעִ֖ים וְהַמָּאתָ֑יִם הָעֹֽדְפִים֙ עַל־הַלְוִיִּ֔ם מִבְּכֹ֖ור בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

במדבר 3:46 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על־הלוים מבכור בני ישראל׃

Links
Numbers 3:46Numbers 3:46 Text AnalysisNumbers 3:46 InterlinearNumbers 3:46 MultilingualNumbers 3:46 TSKNumbers 3:46 Cross ReferencesNumbers 3:46 Bible HubNumbers 3:46 Biblia ParalelaNumbers 3:46 Chinese BibleNumbers 3:46 French BibleNumbers 3:46 German Bible

Bible Hub
Numbers 3:45
Top of Page
Top of Page