Numbers 2:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]kāl-כָּל־AllNoun
6485 [e]hap-pə-qu-ḏîmהַפְּקֻדִים֙they who were numberedVerb
4264 [e]lə-ma-ḥă-nêhלְמַ֣חֲנֵהin the campNoun
1835 [e]ḏān,דָ֔ןof Dan [were]Noun
3967 [e]mə-’aṯמְאַ֣תa hundredNoun
505 [e]’e-lep̄,אֶ֗לֶףthousandNoun
7651 [e]wə-šiḇ-‘āhוְשִׁבְעָ֧הand sevenNoun
2572 [e]wa-ḥă-miš-šîmוַחֲמִשִּׁ֛יםand fiftyNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֖לֶףthousandNoun
8337 [e]wə-šêšוְשֵׁ֣שׁand sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ;מֵא֑וֹתhundredNoun
314 [e]lā-’a-ḥă-rō-nāhלָאַחֲרֹנָ֥הhindmostAdj
5265 [e]yis-‘ūיִסְע֖וּThey shall goVerb
1714 [e]lə-ḏiḡ-lê-hem.לְדִגְלֵיהֶֽם׃by their standardsNoun
  פ -  
Hebrew Texts
במדבר 2:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־הַפְּקֻדִים֙ לְמַ֣חֲנֵה דָ֔ן מְאַ֣ת אֶ֗לֶף וְשִׁבְעָ֧ה וַחֲמִשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וְשֵׁ֣שׁ מֵאֹ֑ות לָאַחֲרֹנָ֥ה יִסְע֖וּ לְדִגְלֵיהֶֽם׃ פ

במדבר 2:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם׃ פ

Links
Numbers 2:31Numbers 2:31 Text AnalysisNumbers 2:31 InterlinearNumbers 2:31 MultilingualNumbers 2:31 TSKNumbers 2:31 Cross ReferencesNumbers 2:31 Bible HubNumbers 2:31 Biblia ParalelaNumbers 2:31 Chinese BibleNumbers 2:31 French BibleNumbers 2:31 German Bible

Bible Hub
Numbers 2:30
Top of Page
Top of Page