Numbers 2:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6635 [e]ū-ṣə-ḇā-’ōwוּצְבָא֖וֹand his hostNoun
6485 [e]ū-p̄ə-qu-ḏê-hem;וּפְקֻדֵיהֶ֑םand those who were numberedVerb
7969 [e]šə-lō-šāhשְׁלֹשָׁ֧הthreeNoun
2572 [e]wa-ḥă-miš-šîmוַחֲמִשִּׁ֛יםand fiftyNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֖לֶףthousandNoun
702 [e]wə-’ar-ba‘וְאַרְבַּ֥עand fourNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ.מֵאֽוֹת׃hundredNoun
Hebrew Texts
במדבר 2:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּצְבָאֹ֖ו וּפְקֻדֵיהֶ֑ם שְׁלֹשָׁ֧ה וַחֲמִשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וְאַרְבַּ֥ע מֵאֹֽות׃

במדבר 2:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃

Links
Numbers 2:30Numbers 2:30 Text AnalysisNumbers 2:30 InterlinearNumbers 2:30 MultilingualNumbers 2:30 TSKNumbers 2:30 Cross ReferencesNumbers 2:30 Bible HubNumbers 2:30 Biblia ParalelaNumbers 2:30 Chinese BibleNumbers 2:30 French BibleNumbers 2:30 German Bible

Bible Hub
Numbers 2:29
Top of Page
Top of Page