Numbers 2:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6635 [e]ū-ṣə-ḇā-’ōwוּצְבָא֖וֹand his hostNoun
6485 [e]ū-p̄ə-qu-ḏê-hem;וּפְקֻדֵיהֶ֑םand those who were numberedVerb
2568 [e]ḥă-miš-šāhחֲמִשָּׁ֧הfiveNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîmוּשְׁלֹשִׁ֛יםand thirtyNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֖לֶףthousandNoun
702 [e]wə-’ar-ba‘וְאַרְבַּ֥עand fourNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ.מֵאֽוֹת׃hundredNoun
Hebrew Texts
במדבר 2:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּצְבָאֹ֖ו וּפְקֻדֵיהֶ֑ם חֲמִשָּׁ֧ה וּשְׁלֹשִׁ֛ים אֶ֖לֶף וְאַרְבַּ֥ע מֵאֹֽות׃

במדבר 2:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃

Links
Numbers 2:23Numbers 2:23 Text AnalysisNumbers 2:23 InterlinearNumbers 2:23 MultilingualNumbers 2:23 TSKNumbers 2:23 Cross ReferencesNumbers 2:23 Bible HubNumbers 2:23 Biblia ParalelaNumbers 2:23 Chinese BibleNumbers 2:23 French BibleNumbers 2:23 German Bible

Bible Hub
Numbers 2:22
Top of Page
Top of Page