Numbers 14:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
199 [e]wə-’ū-lāmוְאוּלָ֖ם[as] But trulyAdv
2416 [e]ḥay-חַי־[as] liveAdj
589 [e]’ā-nî;אָ֑נִיI [am]Pro
4390 [e]wə-yim-mā-lêוְיִמָּלֵ֥אand shall be filledVerb
3519 [e]ḵə-ḇō-wḏ-כְבוֹד־with the gloryNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃the earthNoun
Hebrew Texts
במדבר 14:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאוּלָ֖ם חַי־אָ֑נִי וְיִמָּלֵ֥א כְבֹוד־יְהוָ֖ה אֶת־כָּל־הָאָֽרֶץ׃

במדבר 14:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואולם חי־אני וימלא כבוד־יהוה את־כל־הארץ׃

Links
Numbers 14:21Numbers 14:21 Text AnalysisNumbers 14:21 InterlinearNumbers 14:21 MultilingualNumbers 14:21 TSKNumbers 14:21 Cross ReferencesNumbers 14:21 Bible HubNumbers 14:21 Biblia ParalelaNumbers 14:21 Chinese BibleNumbers 14:21 French BibleNumbers 14:21 German Bible

Bible Hub
Numbers 14:20
Top of Page
Top of Page