Numbers 11:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
628 [e]wə-hā-sap̄-sup̄וְהָֽאסַפְסֻף֙and the mixed multitudeNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwho [was]Prt
7130 [e]bə-qir-bōw,בְּקִרְבּ֔וֹamong themNoun
183 [e]hiṯ-’aw-wūהִתְאַוּ֖וּhadVerb
8378 [e]ta-’ă-wāh;תַּאֲוָ֑הgreedNoun
7725 [e]way-yā-šu-ḇūוַיָּשֻׁ֣בוּand againVerb
1058 [e]way-yiḇ-kū,וַיִּבְכּ֗וּand weptVerb
1571 [e]gamגַּ֚םalsoAdv
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּ֣אמְר֔וּand saidVerb
4310 [e]מִ֥יWhoPro
398 [e]ya-’ă-ḵi-lê-nūיַאֲכִלֵ֖נוּshall give us to eatVerb
1320 [e]bā-śār.בָּשָֽׂר׃meatNoun
Hebrew Texts
במדבר 11:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָֽאסַפְסֻף֙ אֲשֶׁ֣ר בְּקִרְבֹּ֔ו הִתְאַוּ֖וּ תַּאֲוָ֑ה וַיָּשֻׁ֣בוּ וַיִּבְכּ֗וּ גַּ֚ם בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיֹּ֣אמְר֔וּ מִ֥י יַאֲכִלֵ֖נוּ בָּשָֽׂר׃

במדבר 11:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר׃

Links
Numbers 11:4Numbers 11:4 Text AnalysisNumbers 11:4 InterlinearNumbers 11:4 MultilingualNumbers 11:4 TSKNumbers 11:4 Cross ReferencesNumbers 11:4 Bible HubNumbers 11:4 Biblia ParalelaNumbers 11:4 Chinese BibleNumbers 11:4 French BibleNumbers 11:4 German Bible

Bible Hub
Numbers 11:3
Top of Page
Top of Page