Jeremiah 36:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
194 [e]’ū-layאוּלַ֤יIt may be thatAdv
8085 [e]yiš-mə-‘ūיִשְׁמְעוּ֙will hearVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
853 [e]’êṯאֵ֚ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־the allNoun
7451 [e]hā-rā-‘āh,הָ֣רָעָ֔הevilAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֛רthatPrt
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֥יI [am]Pro
2803 [e]ḥō-šêḇחֹשֵׁ֖בpurposeVerb
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֣וֹתto bringVerb
  lā-hem;לָהֶ֑םtoPrep
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַןto the end thatSubst
7725 [e]yā-šū-ḇū,יָשׁ֗וּבוּthey may returnVerb
376 [e]’îšאִ֚ישׁevery manNoun
1870 [e]mid-dar-kōwמִדַּרְכּ֣וֹwayNoun
7451 [e]hā-rā-‘āh,הָרָעָ֔הfrom his evilAdj
5545 [e]wə-sā-laḥ-tîוְסָלַחְתִּ֥יthat I may forgiveVerb
5771 [e]la-‘ă-wō-nāmלַעֲוֹנָ֖םtheir iniquityNoun
2403 [e]ū-lə-ḥaṭ-ṭā-ṯām.וּלְחַטָּאתָֽם׃and their sinNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 36:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אוּלַ֤י יִשְׁמְעוּ֙ בֵּ֣ית יְהוּדָ֔ה אֵ֚ת כָּל־הָ֣רָעָ֔ה אֲשֶׁ֛ר אָנֹכִ֥י חֹשֵׁ֖ב לַעֲשֹׂ֣ות לָהֶ֑ם לְמַ֣עַן יָשׁ֗וּבוּ אִ֚ישׁ מִדַּרְכֹּ֣ו הָרָעָ֔ה וְסָלַחְתִּ֥י לַעֲוֹנָ֖ם וּלְחַטָּאתָֽם׃ ס

ירמיה 36:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אולי ישמעו בית יהודה את כל־הרעה אשר אנכי חשב לעשות להם למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לעונם ולחטאתם׃ ס

Links
Jeremiah 36:3Jeremiah 36:3 Text AnalysisJeremiah 36:3 InterlinearJeremiah 36:3 MultilingualJeremiah 36:3 TSKJeremiah 36:3 Cross ReferencesJeremiah 36:3 Bible HubJeremiah 36:3 Biblia ParalelaJeremiah 36:3 Chinese BibleJeremiah 36:3 French BibleJeremiah 36:3 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 36:2
Top of Page
Top of Page