Jeremiah 27:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֞יI [am]Pro
6213 [e]‘ā-śî-ṯîעָשִׂ֣יתִיhave madeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֗רֶץthe earthNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
120 [e]hā-’ā-ḏāmהָאָדָ֤םthe manNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
929 [e]hab-bə-hê-māhהַבְּהֵמָה֙the beastNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֙thatPrt
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֣י.. .. ..Noun
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץthe groundNoun
3581 [e]bə-ḵō-ḥîבְּכֹחִי֙powerNoun
1419 [e]hag-gā-ḏō-wl,הַגָּד֔וֹלby my greatAdj
2220 [e]ū-ḇiz-rō-w-‘îוּבִזְרוֹעִ֖יand armNoun
5186 [e]han-nə-ṭū-yāh;הַנְּטוּיָ֑הby my outstretchedVerb
5414 [e]ū-nə-ṯat-tî-hāוּנְתַתִּ֕יהָand have givenVerb
834 [e]la-’ă-šerלַאֲשֶׁ֖רit to whomPrt
3474 [e]yā-šarיָשַׁ֥רmeetVerb
5869 [e]bə-‘ê-nāy.בְּעֵינָֽי׃in My sightNoun
Hebrew Texts
ירמיה 27:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָנֹכִ֞י עָשִׂ֣יתִי אֶת־הָאָ֗רֶץ אֶת־הָאָדָ֤ם וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י הָאָ֔רֶץ בְּכֹחִי֙ הַגָּדֹ֔ול וּבִזְרֹועִ֖י הַנְּטוּיָ֑ה וּנְתַתִּ֕יהָ לַאֲשֶׁ֖ר יָשַׁ֥ר בְּעֵינָֽי׃

ירמיה 27:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אנכי עשיתי את־הארץ את־האדם ואת־הבהמה אשר על־פני הארץ בכחי הגדול ובזרועי הנטויה ונתתיה לאשר ישר בעיני׃

Links
Jeremiah 27:5Jeremiah 27:5 Text AnalysisJeremiah 27:5 InterlinearJeremiah 27:5 MultilingualJeremiah 27:5 TSKJeremiah 27:5 Cross ReferencesJeremiah 27:5 Bible HubJeremiah 27:5 Biblia ParalelaJeremiah 27:5 Chinese BibleJeremiah 27:5 French BibleJeremiah 27:5 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 27:4
Top of Page
Top of Page