Isaiah 23:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֞הAnd it shall come to passVerb
7093 [e]miq-qêṣמִקֵּ֣ץ ׀after the endNoun
7657 [e]šiḇ-‘îmשִׁבְעִ֣יםof seventyNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֗הyearsNoun
6485 [e]yip̄-qōḏיִפְקֹ֤דwill visitVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙that the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6865 [e]ṣōr,צֹ֔רTyreNoun
7725 [e]wə-šā-ḇāhוְשָׁבָ֖הand she shall turnVerb
868 [e]lə-’eṯ-nan-nāh;לְאֶתְנַנָּ֑הof her harlotNoun
2181 [e]wə-zā-nə-ṯāhוְזָֽנְתָ֛הand shall commit fornicationVerb
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
4467 [e]mam-lə-ḵō-wṯמַמְלְכ֥וֹתthe kingdomsNoun
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֖רֶץof the worldNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֥יthe faceNoun
127 [e]hā-’ă-ḏā-māh.הָאֲדָמָֽה׃of the earthNoun
Hebrew Texts
ישעה 23:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֞ה מִקֵּ֣ץ ׀ שִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֗ה יִפְקֹ֤ד יְהוָה֙ אֶת־צֹ֔ר וְשָׁבָ֖ה לְאֶתְנַנָּ֑ה וְזָֽנְתָ֛ה אֶת־כָּל־מַמְלְכֹ֥ות הָאָ֖רֶץ עַל־פְּנֵ֥י הָאֲדָמָֽה׃

ישעה 23:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה מקץ ׀ שבעים שנה יפקד יהוה את־צר ושבה לאתננה וזנתה את־כל־ממלכות הארץ על־פני האדמה׃

Links
Isaiah 23:17Isaiah 23:17 Text AnalysisIsaiah 23:17 InterlinearIsaiah 23:17 MultilingualIsaiah 23:17 TSKIsaiah 23:17 Cross ReferencesIsaiah 23:17 Bible HubIsaiah 23:17 Biblia ParalelaIsaiah 23:17 Chinese BibleIsaiah 23:17 French BibleIsaiah 23:17 German Bible

Bible Hub
Isaiah 23:16
Top of Page
Top of Page