Ecclesiastes 2:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wə-’ā-mar-tîוְאָמַ֨רְתִּֽיThen saidVerb
589 [e]’ă-nîאֲנִ֜יI [am]Pro
3820 [e]bə-lib-bî,בְּלִבִּ֗יto myselfNoun
4745 [e]kə-miq-rêhכְּמִקְרֵ֤הAs is the fateNoun
3684 [e]hak-kə-sîlהַכְּסִיל֙to the foolNoun
1571 [e]gam-גַּם־eveningAdv
589 [e]’ă-nîאֲנִ֣יwas IPro
7136 [e]yiq-rê-nî,יִקְרֵ֔נִיit happensVerb
4100 [e]wə-lām-māhוְלָ֧מָּהand whyPro
2449 [e]ḥā-ḵam-tîחָכַ֛מְתִּיwiseVerb
589 [e]’ă-nîאֲנִ֖יIPro
227 [e]’āzאָ֣זthenAdv
3148 [e]yō-w-ṯêr;יוֹתֵ֑רmoreNoun
1696 [e]wə-ḏib-bar-tîוְדִבַּ֣רְתִּיThen I saidVerb
3820 [e]ḇə-lib-bî,בְלִבִּ֔יto myselfNoun
1571 [e]šeg-gam-שֶׁגַּם־alsoAdv
2088 [e]zehזֶ֖הthat thisPro
1892 [e]hā-ḇel.הָֽבֶל׃[is] vanityNoun
Hebrew Texts
קהלת 2:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָמַ֨רְתִּֽי אֲנִ֜י בְּלִבִּ֗י כְּמִקְרֵ֤ה הַכְּסִיל֙ גַּם־אֲנִ֣י יִקְרֵ֔נִי וְלָ֧מָּה חָכַ֛מְתִּי אֲנִ֖י אָ֣ז יֹותֵ֑ר וְדִבַּ֣רְתִּי בְלִבִּ֔י שֶׁגַּם־זֶ֖ה הָֽבֶל׃

קהלת 2:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמרתי אני בלבי כמקרה הכסיל גם־אני יקרני ולמה חכמתי אני אז יותר ודברתי בלבי שגם־זה הבל׃

Links
Ecclesiastes 2:15Ecclesiastes 2:15 Text AnalysisEcclesiastes 2:15 InterlinearEcclesiastes 2:15 MultilingualEcclesiastes 2:15 TSKEcclesiastes 2:15 Cross ReferencesEcclesiastes 2:15 Bible HubEcclesiastes 2:15 Biblia ParalelaEcclesiastes 2:15 Chinese BibleEcclesiastes 2:15 French BibleEcclesiastes 2:15 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 2:14
Top of Page
Top of Page