2 Chronicles 9:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]wə-ḵōlוְכֹל֙And allNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֣יthe kingsNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץof the earthNoun
1245 [e]mə-ḇaq-šîmמְבַקְשִׁ֖יםsoughtVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֣יthe presenceNoun
8010 [e]šə-lō-mōh;שְׁלֹמֹ֑הof SolomonNoun
8085 [e]liš-mō-a‘לִשְׁמֹ֙עַ֙to hearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2451 [e]ḥā-ḵə-mā-ṯōw,חָכְמָת֔וֹhis wisdomNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֥ןhad putVerb
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֖יםGodNoun
3820 [e]bə-lib-bōw.בְּלִבּֽוֹ׃in his heartNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 9:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכֹל֙ מַלְכֵ֣י הָאָ֔רֶץ מְבַקְשִׁ֖ים אֶת־פְּנֵ֣י שְׁלֹמֹ֑ה לִשְׁמֹ֙עַ֙ אֶת־חָכְמָתֹ֔ו אֲשֶׁר־נָתַ֥ן הָאֱלֹהִ֖ים בְּלִבֹּֽו׃

דברי הימים ב 9:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל מלכי הארץ מבקשים את־פני שלמה לשמע את־חכמתו אשר־נתן האלהים בלבו׃

Links
2 Chronicles 9:232 Chronicles 9:23 Text Analysis2 Chronicles 9:23 Interlinear2 Chronicles 9:23 Multilingual2 Chronicles 9:23 TSK2 Chronicles 9:23 Cross References2 Chronicles 9:23 Bible Hub2 Chronicles 9:23 Biblia Paralela2 Chronicles 9:23 Chinese Bible2 Chronicles 9:23 French Bible2 Chronicles 9:23 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 9:22
Top of Page
Top of Page