1 Kings 8:40
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֙עַן֙to the end thatSubst
3372 [e]yi-rā-’ū-ḵā,יִֽרָא֔וּךָthey may fearVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3117 [e]hay-yā-mîm,הַ֨יָּמִ֔יםthe daysNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
1992 [e]hêmהֵ֥םtheyPro
2416 [e]ḥay-yîmחַיִּ֖יםliveAdj
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֣י.. .. ..Noun
127 [e]hā-’ă-ḏā-māh;הָאֲדָמָ֑הthe landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
5414 [e]nā-ṯat-tāhנָתַ֖תָּהyou gaveVerb
1 [e]la-’ă-ḇō-ṯê-nū.לַאֲבֹתֵֽינוּ׃to our fathersNoun
Hebrew Texts
מלכים א 8:40 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְמַ֙עַן֙ יִֽרָא֔וּךָ כָּל־הַ֨יָּמִ֔ים אֲשֶׁר־הֵ֥ם חַיִּ֖ים עַל־פְּנֵ֣י הָאֲדָמָ֑ה אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תָּה לַאֲבֹתֵֽינוּ׃

מלכים א 8:40 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
למען יראוך כל־הימים אשר־הם חיים על־פני האדמה אשר נתתה לאבתינו׃

Links
1 Kings 8:401 Kings 8:40 Text Analysis1 Kings 8:40 Interlinear1 Kings 8:40 Multilingual1 Kings 8:40 TSK1 Kings 8:40 Cross References1 Kings 8:40 Bible Hub1 Kings 8:40 Biblia Paralela1 Kings 8:40 Chinese Bible1 Kings 8:40 French Bible1 Kings 8:40 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:39
Top of Page
Top of Page