Psalm 44:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֤יForConj
7743 [e]šā-ḥāhשָׁ֣חָהis bowed downVerb
6083 [e]le-‘ā-p̄ārלֶעָפָ֣רinto the dustNoun
5315 [e]nap̄-šê-nū;נַפְשֵׁ֑נוּFor our soulNoun
1692 [e]dā-ḇə-qāhדָּבְקָ֖הcleavesVerb
776 [e]lā-’ā-reṣלָאָ֣רֶץto the earthNoun
990 [e]biṭ-nê-nū.בִּטְנֵֽנוּ׃our bellyNoun
Hebrew Texts
תהילים 44:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י שָׁ֣חָה לֶעָפָ֣ר נַפְשֵׁ֑נוּ דָּבְקָ֖ה לָאָ֣רֶץ בִּטְנֵֽנוּ׃

תהילים 44:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו׃

Links
Psalm 44:25Psalm 44:25 Text AnalysisPsalm 44:25 InterlinearPsalm 44:25 MultilingualPsalm 44:25 TSKPsalm 44:25 Cross ReferencesPsalm 44:25 Bible HubPsalm 44:25 Biblia ParalelaPsalm 44:25 Chinese BiblePsalm 44:25 French BiblePsalm 44:25 German Bible

Bible Hub
Psalm 44:24
Top of Page
Top of Page