Proverbs 9:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
802 [e]’ê-šeṯאֵ֣שֶׁתwomenNoun
3687 [e]kə-sî-lūṯכְּ֭סִילוּתof follyNoun
1993 [e]hō-mî-yāh;הֹֽמִיָּ֑ה[is] clamorousVerb
6615 [e]pə-ṯay-yūṯ,פְּ֝תַיּ֗וּת[she is] simpleNoun
1077 [e]ū-ḇal-וּבַל־nothingAdv
3045 [e]yā-ḏə-‘āhיָ֥דְעָהknowsVerb
4100 [e]māh.מָּֽה׃nothingPro
Hebrew Texts
משלי 9:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֣שֶׁת כְּ֭סִילוּת הֹֽמִיָּ֑ה פְּ֝תַיּ֗וּת וּבַל־יָ֥דְעָה מָּֽה׃

משלי 9:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אשת כסילות המיה פתיות ובל־ידעה מה׃

Links
Proverbs 9:13Proverbs 9:13 Text AnalysisProverbs 9:13 InterlinearProverbs 9:13 MultilingualProverbs 9:13 TSKProverbs 9:13 Cross ReferencesProverbs 9:13 Bible HubProverbs 9:13 Biblia ParalelaProverbs 9:13 Chinese BibleProverbs 9:13 French BibleProverbs 9:13 German Bible

Bible Hub
Proverbs 9:12
Top of Page
Top of Page