Numbers 9:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
376 [e]wə-hā-’îšוְהָאִישׁ֩But the manNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whoPrt
1931 [e]ה֨וּאhimselfPro
2889 [e]ṭā-hō-wrטָה֜וֹר[is] cleanAdj
1870 [e]ū-ḇə-ḏe-reḵוּבְדֶ֣רֶךְand on a journeyNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
1961 [e]hā-yāh,הָיָ֗הisVerb
2308 [e]wə-ḥā-ḏalוְחָדַל֙and declinesVerb
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֣וֹתto observeVerb
6453 [e]hap-pe-saḥ,הַפֶּ֔סַחthe passoverNoun
3772 [e]wə-niḵ-rə-ṯāhוְנִכְרְתָ֛הthen shall be cut offVerb
5315 [e]han-ne-p̄ešהַנֶּ֥פֶשׁsoulNoun
1931 [e]ha-hi-wהַהִ֖ואthatPro
5971 [e]mê-‘am-me-hā;מֵֽעַמֶּ֑יהָfrom his peopleNoun
3588 [e]כִּ֣י ׀becauseConj
7133 [e]qā-rə-banקָרְבַּ֣ןthe offeringNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הof the LORDNoun
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
7126 [e]hiq-rîḇהִקְרִיב֙he broughtVerb
4150 [e]bə-mō-‘ă-ḏōw,בְּמֹ֣עֲד֔וֹat its appointedNoun
2399 [e]ḥeṭ-’ōwחֶטְא֥וֹhis sinNoun
5375 [e]yiś-śāיִשָּׂ֖אshall bearVerb
376 [e]hā-’îšהָאִ֥ישׁthat manNoun
1931 [e]ha-hū.הַהֽוּא׃hePro
Hebrew Texts
במדבר 9:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָאִישׁ֩ אֲשֶׁר־ה֨וּא טָהֹ֜ור וּבְדֶ֣רֶךְ לֹא־הָיָ֗ה וְחָדַל֙ לַעֲשֹׂ֣ות הַפֶּ֔סַח וְנִכְרְתָ֛ה הַנֶּ֥פֶשׁ הַהִ֖וא מֵֽעַמֶּ֑יהָ כִּ֣י ׀ קָרְבַּ֣ן יְהוָ֗ה לֹ֤א הִקְרִיב֙ בְּמֹ֣עֲדֹ֔ו חֶטְאֹ֥ו יִשָּׂ֖א הָאִ֥ישׁ הַהֽוּא׃

במדבר 9:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והאיש אשר־הוא טהור ובדרך לא־היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי ׀ קרבן יהוה לא הקריב במעדו חטאו ישא האיש ההוא׃

Links
Numbers 9:13Numbers 9:13 Text AnalysisNumbers 9:13 InterlinearNumbers 9:13 MultilingualNumbers 9:13 TSKNumbers 9:13 Cross ReferencesNumbers 9:13 Bible HubNumbers 9:13 Biblia ParalelaNumbers 9:13 Chinese BibleNumbers 9:13 French BibleNumbers 9:13 German Bible

Bible Hub
Numbers 9:12
Top of Page
Top of Page