Numbers 21:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹא֩and cameVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֨םTherefore the peopleNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֜הMosesNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּand saidVerb
2398 [e]ḥā-ṭā-nū,חָטָ֗אנוּWe have sinnedVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
1696 [e]ḏib-bar-nūדִבַּ֤רְנוּwe have spokenVerb
3068 [e]Yah-wehבַֽיהוָה֙against the LORDNoun
  wā-ḇāḵ,וָבָ֔ךְand 
6419 [e]hiṯ-pal-lêlהִתְפַּלֵּל֙prayVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
5493 [e]wə-yā-sêrוְיָסֵ֥רthat he take awayVerb
5921 [e]mê-‘ā-lê-nūמֵעָלֵ֖ינוּfromPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5175 [e]han-nā-ḥāš;הַנָּחָ֑שׁthe serpentsNoun
6419 [e]way-yiṯ-pal-lêlוַיִּתְפַּלֵּ֥לand prayedVerb
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֖הAnd MosesNoun
1157 [e]bə-‘aḏבְּעַ֥דforPrep
5971 [e]hā-‘ām.הָעָֽם׃the peopleNoun
Hebrew Texts
במדבר 21:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹא֩ הָעָ֨ם אֶל־מֹשֶׁ֜ה וַיֹּאמְר֣וּ חָטָ֗אנוּ כִּֽי־דִבַּ֤רְנוּ בַֽיהוָה֙ וָבָ֔ךְ הִתְפַּלֵּל֙ אֶל־יְהוָ֔ה וְיָסֵ֥ר מֵעָלֵ֖ינוּ אֶת־הַנָּחָ֑שׁ וַיִּתְפַּלֵּ֥ל מֹשֶׁ֖ה בְּעַ֥ד הָעָֽם׃

במדבר 21:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא העם אל־משה ויאמרו חטאנו כי־דברנו ביהוה ובך התפלל אל־יהוה ויסר מעלינו את־הנחש ויתפלל משה בעד העם׃

Links
Numbers 21:7Numbers 21:7 Text AnalysisNumbers 21:7 InterlinearNumbers 21:7 MultilingualNumbers 21:7 TSKNumbers 21:7 Cross ReferencesNumbers 21:7 Bible HubNumbers 21:7 Biblia ParalelaNumbers 21:7 Chinese BibleNumbers 21:7 French BibleNumbers 21:7 German Bible

Bible Hub
Numbers 21:6
Top of Page
Top of Page