Numbers 2:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6635 [e]ū-ṣə-ḇā-’ōwוּצְבָא֖וֹand his hostNoun
6485 [e]ū-p̄ə-qu-ḏê-hem;וּפְקֻדֵיהֶ֑םand those who were numberedVerb
8672 [e]tiš-‘āhתִּשְׁעָ֧הnineNoun
2572 [e]wa-ḥă-miš-šîmוַחֲמִשִּׁ֛יםand fiftyNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֖לֶףthousandNoun
7969 [e]ū-šə-lōšוּשְׁלֹ֥שׁand threeNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ.מֵאֽוֹת׃hundredNoun
Hebrew Texts
במדבר 2:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּצְבָאֹ֖ו וּפְקֻדֵיהֶ֑ם תִּשְׁעָ֧ה וַחֲמִשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וּשְׁלֹ֥שׁ מֵאֹֽות׃

במדבר 2:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃

Links
Numbers 2:13Numbers 2:13 Text AnalysisNumbers 2:13 InterlinearNumbers 2:13 MultilingualNumbers 2:13 TSKNumbers 2:13 Cross ReferencesNumbers 2:13 Bible HubNumbers 2:13 Biblia ParalelaNumbers 2:13 Chinese BibleNumbers 2:13 French BibleNumbers 2:13 German Bible

Bible Hub
Numbers 2:12
Top of Page
Top of Page