Lamentations 2:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]tiq-rāתִּקְרָא֩have calledVerb
3117 [e]ḵə-yō-wmכְי֨וֹםas in the dayNoun
4150 [e]mō-w-‘êḏמוֹעֵ֤דof an appointedNoun
4032 [e]mə-ḡū-rayמְגוּרַי֙my terrorsNoun
5439 [e]mis-sā-ḇîḇ,מִסָּבִ֔יבon everySubst
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand noneAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָ֛הescapedVerb
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֥וֹםIn the dayNoun
639 [e]’ap̄-אַף־angerNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
6412 [e]pā-lîṭפָּלִ֣יטescapedNoun
8300 [e]wə-śā-rîḏ;וְשָׂרִ֑ידnor remainedNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־those whoPrt
2946 [e]ṭip-paḥ-tîטִפַּ֥חְתִּיI have swaddledVerb
7235 [e]wə-rib-bî-ṯîוְרִבִּ֖יתִיand brought upVerb
341 [e]’ō-yə-ḇîאֹיְבִ֥יhas my enemyNoun
3615 [e]ḵil-lām.כִלָּֽם׃consumedVerb
  פ -  
Hebrew Texts
איכה 2:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תִּקְרָא֩ כְיֹ֨ום מֹועֵ֤ד מְגוּרַי֙ מִסָּבִ֔יב וְלֹ֥א הָיָ֛ה בְּיֹ֥ום אַף־יְהוָ֖ה פָּלִ֣יט וְשָׂרִ֑יד אֲשֶׁר־טִפַּ֥חְתִּי וְרִבִּ֖יתִי אֹיְבִ֥י כִלָּֽם׃ פ

איכה 2:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תקרא כיום מועד מגורי מסביב ולא היה ביום אף־יהוה פליט ושריד אשר־טפחתי ורביתי איבי כלם׃ פ

Links
Lamentations 2:22Lamentations 2:22 Text AnalysisLamentations 2:22 InterlinearLamentations 2:22 MultilingualLamentations 2:22 TSKLamentations 2:22 Cross ReferencesLamentations 2:22 Bible HubLamentations 2:22 Biblia ParalelaLamentations 2:22 Chinese BibleLamentations 2:22 French BibleLamentations 2:22 German Bible

Bible Hub
Lamentations 2:21
Top of Page
Top of Page