Jeremiah 19:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֞וּAnd shall beVerb
1004 [e]bāt-têבָּתֵּ֣יthe housesNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֗םof JerusalemNoun
1004 [e]ū-ḇāt-têוּבָתֵּי֙and the housesNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֣יof the kingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
4725 [e]kim-qō-wmכִּמְק֥וֹםas the placeNoun
8612 [e]hat-tō-p̄eṯהַתֹּ֖פֶתof TophetNoun
2931 [e]haṭ-ṭə-mê-’îm;הַטְּמֵאִ֑יםdefiledAdj
3605 [e]lə-ḵōlלְכֹ֣לbecause of allNoun
1004 [e]hab-bāt-tîm,הַבָּתִּ֗יםthe housesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhosePrt
6999 [e]qiṭ-ṭə-rūקִטְּר֜וּthey have burned incenseVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
1406 [e]gag-gō-ṯê-hemגַּגֹּֽתֵיהֶם֙roofsNoun
3605 [e]lə-ḵōlלְכֹל֙to allNoun
6635 [e]ṣə-ḇāצְבָ֣אthe hostNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yim,הַשָּׁמַ֔יִםof heavenNoun
5258 [e]wə-has-sêḵוְהַסֵּ֥ךְand have poured outVerb
5262 [e]nə-sā-ḵîmנְסָכִ֖יםdrink offeringsNoun
430 [e]lê-lō-hîmלֵאלֹהִ֥יםgodsNoun
312 [e]’ă-ḥê-rîm.אֲחֵרִֽים׃to otherAdj
  פ -  
Hebrew Texts
ירמיה 19:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָי֞וּ בָּתֵּ֣י יְרוּשָׁלִַ֗ם וּבָתֵּי֙ מַלְכֵ֣י יְהוּדָ֔ה כִּמְקֹ֥ום הַתֹּ֖פֶת הַטְּמֵאִ֑ים לְכֹ֣ל הַבָּתִּ֗ים אֲשֶׁ֨ר קִטְּר֜וּ עַל־גַּגֹּֽתֵיהֶם֙ לְכֹל֙ צְבָ֣א הַשָּׁמַ֔יִם וְהַסֵּ֥ךְ נְסָכִ֖ים לֵאלֹהִ֥ים אֲחֵרִֽים׃ פ

ירמיה 19:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיו בתי ירושלם ובתי מלכי יהודה כמקום התפת הטמאים לכל הבתים אשר קטרו על־גגתיהם לכל צבא השמים והסך נסכים לאלהים אחרים׃ פ

Links
Jeremiah 19:13Jeremiah 19:13 Text AnalysisJeremiah 19:13 InterlinearJeremiah 19:13 MultilingualJeremiah 19:13 TSKJeremiah 19:13 Cross ReferencesJeremiah 19:13 Bible HubJeremiah 19:13 Biblia ParalelaJeremiah 19:13 Chinese BibleJeremiah 19:13 French BibleJeremiah 19:13 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 19:12
Top of Page
Top of Page