Isaiah 54:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֤יForConj
2022 [e]he-hā-rîmהֶֽהָרִים֙the mountainsNoun
4185 [e]yā-mū-šū,יָמ֔וּשׁוּshall departVerb
1389 [e]wə-hag-gə-ḇā-‘ō-wṯוְהַגְּבָע֖וֹתand the hillsNoun
4131 [e]tə-mū-ṭe-nāh;תְּמוּטֶ֑נָהbe removedVerb
2617 [e]wə-ḥas-dîוְחַסְדִּ֞יbut my covenant loyaltyNoun
853 [e]mê-’it-têḵמֵאִתֵּ֣ךְ - Acc
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
4185 [e]yā-mūš,יָמ֗וּשׁdo departVerb
1285 [e]ū-ḇə-rîṯוּבְרִ֤יתand shall the covenantNoun
7965 [e]šə-lō-w-mîשְׁלוֹמִי֙of my peace youNoun
3808 [e]לֹ֣אneitherAdv
4131 [e]ṯā-mūṭ,תָמ֔וּטbe removedVerb
559 [e]’ā-marאָמַ֥רsaidVerb
7355 [e]mə-ra-ḥă-mêḵמְרַחֲמֵ֖ךְthat has mercyVerb
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 54:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י הֶֽהָרִים֙ יָמ֔וּשׁוּ וְהַגְּבָעֹ֖ות תְּמוּטֶ֑נָה וְחַסְדִּ֞י מֵאִתֵּ֣ךְ לֹֽא־יָמ֗וּשׁ וּבְרִ֤ית שְׁלֹומִי֙ לֹ֣א תָמ֔וּט אָמַ֥ר מְרַחֲמֵ֖ךְ יְהוָֽה׃ ס

ישעה 54:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה וחסדי מאתך לא־ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה׃ ס

Links
Isaiah 54:10Isaiah 54:10 Text AnalysisIsaiah 54:10 InterlinearIsaiah 54:10 MultilingualIsaiah 54:10 TSKIsaiah 54:10 Cross ReferencesIsaiah 54:10 Bible HubIsaiah 54:10 Biblia ParalelaIsaiah 54:10 Chinese BibleIsaiah 54:10 French BibleIsaiah 54:10 German Bible

Bible Hub
Isaiah 54:9
Top of Page
Top of Page