Isaiah 46:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7164 [e]qā-rə-sūקָרְס֤וּThey stoopVerb
3766 [e]ḵā-rə-‘ūכָֽרְעוּ֙they bow downVerb
3162 [e]yaḥ-dāw,יַחְדָּ֔וtogetherNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
3201 [e]yā-ḵə-lūיָכְל֖וּdo they couldVerb
4422 [e]mal-lêṭמַלֵּ֣טdeliverVerb
4853 [e]maś-śā;מַשָּׂ֑אthe burdenNoun
5315 [e]wə-nap̄-šāmוְנַפְשָׁ֖םbut themselvesNoun
7628 [e]baš-šə-ḇîבַּשְּׁבִ֥יinto captivityNoun
1980 [e]hā-lā-ḵāh.הָלָֽכָה׃are goneVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 46:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קָרְס֤וּ כָֽרְעוּ֙ יַחְדָּ֔ו לֹ֥א יָכְל֖וּ מַלֵּ֣ט מַשָּׂ֑א וְנַפְשָׁ֖ם בַּשְּׁבִ֥י הָלָֽכָה׃ ס

ישעה 46:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קרסו כרעו יחדו לא יכלו מלט משא ונפשם בשבי הלכה׃ ס

Links
Isaiah 46:2Isaiah 46:2 Text AnalysisIsaiah 46:2 InterlinearIsaiah 46:2 MultilingualIsaiah 46:2 TSKIsaiah 46:2 Cross ReferencesIsaiah 46:2 Bible HubIsaiah 46:2 Biblia ParalelaIsaiah 46:2 Chinese BibleIsaiah 46:2 French BibleIsaiah 46:2 German Bible

Bible Hub
Isaiah 46:1
Top of Page
Top of Page