Isaiah 44:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2790 [e]ḥā-rašחָרַ֣שׁaltogetherVerb
6086 [e]‘ê-ṣîmעֵצִים֮woodNoun
5186 [e]nā-ṭāhנָ֣טָהstretches outVerb
6957 [e]qāwקָו֒[his] ruleNoun
8388 [e]yə-ṯā-’ă-rê-hūיְתָאֲרֵ֣הוּhe marks it outVerb
8279 [e]ḇaś-śe-reḏ,בַשֶּׂ֔רֶדwith a lineNoun
6213 [e]ya-‘ă-śê-hūיַעֲשֵׂ֙הוּ֙he fitsVerb
4741 [e]bam-maq-ṣu-‘ō-wṯ,בַּמַּקְצֻע֔וֹתit with planesNoun
4230 [e]ū-ḇam-mə-ḥū-ḡāhוּבַמְּחוּגָ֖הand with the edgeNoun
8388 [e]yə-ṯā-’o-rê-hū;יְתָאֳרֵ֑הוּhe marks it outVerb
6213 [e]way-ya-‘ă-śê-hūוַֽיַּעֲשֵׂ֙הוּ֙and makesVerb
8403 [e]kə-ṯaḇ-nîṯכְּתַבְנִ֣יתit after the figureNoun
376 [e]’îš,אִ֔ישׁof a manNoun
8597 [e]kə-ṯip̄-’e-reṯכְּתִפְאֶ֥רֶתaccording to the beautyNoun
120 [e]’ā-ḏāmאָדָ֖םof a manNoun
3427 [e]lā-še-ḇeṯלָשֶׁ֥בֶתthat it may remainVerb
1004 [e]bā-yiṯ.בָּֽיִת׃in a houseNoun
Hebrew Texts
ישעה 44:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חָרַ֣שׁ עֵצִים֮ נָ֣טָה קָו֒ יְתָאֲרֵ֣הוּ בַשֶּׂ֔רֶד יַעֲשֵׂ֙הוּ֙ בַּמַּקְצֻעֹ֔ות וּבַמְּחוּגָ֖ה יְתָאֳרֵ֑הוּ וַֽיַּעֲשֵׂ֙הוּ֙ כְּתַבְנִ֣ית אִ֔ישׁ כְּתִפְאֶ֥רֶת אָדָ֖ם לָשֶׁ֥בֶת בָּֽיִת׃

ישעה 44:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חרש עצים נטה קו יתארהו בשרד יעשהו במקצעות ובמחוגה יתארהו ויעשהו כתבנית איש כתפארת אדם לשבת בית׃

Links
Isaiah 44:13Isaiah 44:13 Text AnalysisIsaiah 44:13 InterlinearIsaiah 44:13 MultilingualIsaiah 44:13 TSKIsaiah 44:13 Cross ReferencesIsaiah 44:13 Bible HubIsaiah 44:13 Biblia ParalelaIsaiah 44:13 Chinese BibleIsaiah 44:13 French BibleIsaiah 44:13 German Bible

Bible Hub
Isaiah 44:12
Top of Page
Top of Page