Isaiah 40:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5375 [e]śə-’ū-שְׂאוּ־Lift upVerb
4791 [e]mā-rō-wmמָר֨וֹםon highNoun
5869 [e]‘ê-nê-ḵemעֵינֵיכֶ֤םyour eyesNoun
7200 [e]ū-rə-’ūוּרְאוּ֙and beholdVerb
4310 [e]mî-מִי־whoPro
1254 [e]ḇā-rāבָרָ֣אhas createdVerb
428 [e]’êl-leh,אֵ֔לֶּהthesePro
3318 [e]ham-mō-w-ṣîהַמּוֹצִ֥יא[things] that brings outVerb
4557 [e]ḇə-mis-pārבְמִסְפָּ֖רby numberNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ām;צְבָאָ֑םtheir host themNoun
3605 [e]lə-ḵul-lāmלְכֻלָּם֙allNoun
8034 [e]bə-šêmבְּשֵׁ֣םby nameNoun
7121 [e]yiq-rā,יִקְרָ֔אhe callsVerb
7230 [e]mê-rōḇמֵרֹ֤בof the greatnessNoun
202 [e]’ō-w-nîmאוֹנִים֙of his mightNoun
533 [e]wə-’am-mîṣוְאַמִּ֣יץ[he is] for that strongAdj
3581 [e]kō-aḥ,כֹּ֔חַof [His] powerNoun
376 [e]’îšאִ֖ישׁnot oneNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
5737 [e]ne‘-dār.נֶעְדָּֽר׃do failsVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 40:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׂאוּ־מָרֹ֨ום עֵינֵיכֶ֤ם וּרְאוּ֙ מִי־בָרָ֣א אֵ֔לֶּה הַמֹּוצִ֥יא בְמִסְפָּ֖ר צְבָאָ֑ם לְכֻלָּם֙ בְּשֵׁ֣ם יִקְרָ֔א מֵרֹ֤ב אֹונִים֙ וְאַמִּ֣יץ כֹּ֔חַ אִ֖ישׁ לֹ֥א נֶעְדָּֽר׃ ס

ישעה 40:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שאו־מרום עיניכם וראו מי־ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא מרב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר׃ ס

Links
Isaiah 40:26Isaiah 40:26 Text AnalysisIsaiah 40:26 InterlinearIsaiah 40:26 MultilingualIsaiah 40:26 TSKIsaiah 40:26 Cross ReferencesIsaiah 40:26 Bible HubIsaiah 40:26 Biblia ParalelaIsaiah 40:26 Chinese BibleIsaiah 40:26 French BibleIsaiah 40:26 German Bible

Bible Hub
Isaiah 40:25
Top of Page
Top of Page