Isaiah 13:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
926 [e]wə-niḇ-hā-lūוְֽנִבְהָ֓לוּ ׀And they shall be afraidVerb
6735 [e]ṣî-rîmצִירִ֤יםpangsNoun
2256 [e]wa-ḥă-ḇā-lîmוַֽחֲבָלִים֙and sorrowsNoun
270 [e]yō-ḥê-zūn,יֹֽאחֵז֔וּןshall take holdVerb
3205 [e]kay-yō-w-lê-ḏāhכַּיּוֹלֵדָ֖הas a women that travailsVerb
2342 [e]yə-ḥî-lūn;יְחִיל֑וּןthey shall be in painVerb
376 [e]’îšאִ֤ישׁoneNoun
413 [e]’el-אֶל־atPrep
7453 [e]rê-‘ê-hūרֵעֵ֙הוּ֙anotherNoun
8539 [e]yiṯ-mā-hū,יִתְמָ֔הוּthey shall be terrifiedVerb
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֥יtheir facesNoun
3851 [e]lə-hā-ḇîmלְהָבִ֖ים[shall be as] flamesNoun
6440 [e]pə-nê-hem.פְּנֵיהֶֽם׃.. .. ..Noun
Hebrew Texts
ישעה 13:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְֽנִבְהָ֓לוּ ׀ צִירִ֤ים וַֽחֲבָלִים֙ יֹֽאחֵז֔וּן כַּיֹּולֵדָ֖ה יְחִיל֑וּן אִ֤ישׁ אֶל־רֵעֵ֙הוּ֙ יִתְמָ֔הוּ פְּנֵ֥י לְהָבִ֖ים פְּנֵיהֶֽם׃

ישעה 13:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונבהלו ׀ צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל־רעהו יתמהו פני להבים פניהם׃

Links
Isaiah 13:8Isaiah 13:8 Text AnalysisIsaiah 13:8 InterlinearIsaiah 13:8 MultilingualIsaiah 13:8 TSKIsaiah 13:8 Cross ReferencesIsaiah 13:8 Bible HubIsaiah 13:8 Biblia ParalelaIsaiah 13:8 Chinese BibleIsaiah 13:8 French BibleIsaiah 13:8 German Bible

Bible Hub
Isaiah 13:7
Top of Page
Top of Page