Deuteronomy 11:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8104 [e]ū-šə-mar-temוּשְׁמַרְתֶּם֙Therefore shall you keepVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
4687 [e]ham-miṣ-wāh,הַמִּצְוָ֔הthe commandsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֛רthatPrt
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֥יI [am]Pro
6680 [e]mə-ṣaw-wə-ḵāמְצַוְּךָ֖command youVerb
3117 [e]hay-yō-wm;הַיּ֑וֹםthis dayNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַןto the end thatSubst
2388 [e]te-ḥez-qū,תֶּחֶזְק֗וּyou may be strongVerb
935 [e]ū-ḇā-ṯemוּבָאתֶם֙and go inVerb
3423 [e]wî-riš-temוִֽירִשְׁתֶּ֣םpossessVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץthe landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwherePrt
859 [e]’at-temאַתֶּ֛םyouPro
5674 [e]‘ō-ḇə-rîmעֹבְרִ֥יםgoVerb
8033 [e]šām-māhשָׁ֖מָּהwhereAdv
3423 [e]lə-riš-tāh.לְרִשְׁתָּֽהּ׃to possessVerb
Hebrew Texts
דברים 11:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׁמַרְתֶּם֙ אֶת־כָּל־הַמִּצְוָ֔ה אֲשֶׁ֛ר אָנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיֹּ֑ום לְמַ֣עַן תֶּחֶזְק֗וּ וּבָאתֶם֙ וִֽירִשְׁתֶּ֣ם אֶת־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַתֶּ֛ם עֹבְרִ֥ים שָׁ֖מָּה לְרִשְׁתָּֽהּ׃

דברים 11:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמרתם את־כל־המצוה אשר אנכי מצוך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את־הארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה׃

Links
Deuteronomy 11:8Deuteronomy 11:8 Text AnalysisDeuteronomy 11:8 InterlinearDeuteronomy 11:8 MultilingualDeuteronomy 11:8 TSKDeuteronomy 11:8 Cross ReferencesDeuteronomy 11:8 Bible HubDeuteronomy 11:8 Biblia ParalelaDeuteronomy 11:8 Chinese BibleDeuteronomy 11:8 French BibleDeuteronomy 11:8 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 11:7
Top of Page
Top of Page