Englishman's Concordance
Hebrew
ס֔וּס (sūs) the horse's — 22 Occurrences
ס֔וּר (sūr) Sur — 1 Occurrence
ס֜וּף (sūp̄) Suph — 1 Occurrence
ס֝וֹרְרִ֗ים (sō·wr·rîm) Even the rebellious — 4 Occurrences
ס֝וֹרֲרִ֗ים (sō·w·ră·rîm) the rebellious — 1 Occurrence
ס֣וֹא (sō·w) So — 1 Occurrence
ס֣וֹד (sō·wḏ) the secret — 7 Occurrences
ס֣וּג (sūḡ) the backslider — 1 Occurrence
ס֣וּרוּ (sū·rū) turn — 12 Occurrences
ס֥וּר (sūr) turn — 13 Occurrences
ס֧וּחַ (sū·aḥ) Suah — 1 Occurrence
סְ֭חַרְחַר (sə·ḥar·ḥar) throbs — 1 Occurrence
סְּע֗וּ (sə·‘ū) set — 1 Occurrence
סְאִים֙ (sə·’îm) measures — 2 Occurrences
סְאָֽה־ (sə·’āh-) A measure — 2 Occurrences
סְאוֹן֙ (sə·’ō·wn) boot — 1 Occurrence
סְבִ֣יבֹתֵ֔ינוּ (sə·ḇî·ḇō·ṯê·nū) is around — 4 Occurrences
סְבִֽיבֹתָ֔ם (sə·ḇî·ḇō·ṯām) surrounded — 2 Occurrences
סְבִיבֶֽיהָ׃ (sə·ḇî·ḇe·hā) about — 1 Occurrence
סְבִיבֶֽיךָ׃ (sə·ḇî·ḇe·ḵā) around — 1 Occurrence
סְבִיבָ֑יִךְ (sə·ḇî·ḇā·yiḵ) around — 1 Occurrence
סְבִיבָ֑יו (sə·ḇî·ḇāw) are around — 6 Occurrences
סְבִיבֹ֣תֵיהֶ֔ם (sə·ḇî·ḇō·ṯê·hem) were around — 5 Occurrences
סְבִיבֹ֣תֵיכֶ֔ם (sə·ḇî·ḇō·ṯê·ḵem) are around — 7 Occurrences
סְבִיבֹ֥ת (sə·ḇî·ḇōṯ) around — 20 Occurrences
סְבִיבֹתֶ֖יהָ (sə·ḇî·ḇō·ṯe·hā) surrounding — 8 Occurrences
סְבִיבֹתָֽי׃ (sə·ḇî·ḇō·ṯāy) are around — 3 Occurrences
סְבִיבֹתָֽיו׃ ((sə·ḇî·ḇō·ṯāw) place — 10 Occurrences
סְבִיבוֹתֶ֣יךָ (sə·ḇî·ḇō·w·ṯe·ḵā) surround — 2 Occurrences
סְבִיבוֹתָ֑יִךְ (sə·ḇî·ḇō·w·ṯā·yiḵ) around — 3 Occurrences
סְבָא֙ (sə·ḇā) Seba — 2 Occurrences
סְבָב֑וּנִי (sə·ḇā·ḇū·nî) surrounded — 7 Occurrences
סְבָב֑וּנוּ ((sə·ḇā·ḇū·nū) make — 1 Occurrence
סְבָב֣וּם (sə·ḇā·ḇūm) are all — 1 Occurrence
סְבָבֻ֑הוּ (sə·ḇā·ḇu·hū) surrounded — 1 Occurrence
סְבָלָ֑ם (sə·ḇā·lām) carried — 1 Occurrence
סְבֻכִ֔ים (sə·ḇu·ḵîm) tangled — 1 Occurrence
סְבוּאִ֑ים (sə·ḇū·’îm) are drunken — 1 Occurrence
סְג֣וֹר (sə·ḡō·wr) gold — 2 Occurrences
סְגִ֑ד (sə·ḡiḏ) and did — 1 Occurrence
סְגָנִים֙ (sə·ḡā·nîm) rulers — 1 Occurrence
סְגָנֶ֑יהָ (sə·ḡā·ne·hā) their prefects — 1 Occurrence
סְגֻלָּה֙ (sə·ḡul·lāh) possession — 6 Occurrences
סְדִינִ֔ים (sə·ḏî·nîm) linen — 2 Occurrences
סְדָרִ֗ים (sə·ḏā·rîm) order — 1 Occurrence
סְדֹ֧מָה (sə·ḏō·māh) Sodom — 3 Occurrences
סְדֹם֙ (sə·ḏōm) Sodom — 30 Occurrences
סְוֵנֵ֖ה (sə·wê·nêh) Syene — 2 Occurrences
סְחִ֧י (sə·ḥî) offscouring — 1 Occurrence
סְחַ֥ר (sə·ḥar) mart — 1 Occurrence
סְחָבֹ֔ות ((sə·ḥā·ḇō·wṯ) cast clout — 1 Occurrence
סְחֹרַ֣ת (sə·ḥō·raṯ) were your market — 1 Occurrence
סְכִ֣ים (sə·ḵîm) Sar-sekim — 1 Occurrence
סְכָלִים֙ (sə·ḵā·lîm) are stupid — 1 Occurrence
סְלִ֙קוּ֙ (sə·li·qū) came — 2 Occurrences
סְלִיח֜וֹת (sə·lî·ḥō·wṯ) of forgiveness — 1 Occurrence
סְלַֽח־ (sə·laḥ-) Pardon — 2 Occurrences
סְלָ֔חָה (sə·lā·ḥāh) forgive — 1 Occurrence
סְלָעִים֙ (sə·lā·‘îm) the rocks — 3 Occurrences
סְלֹ֣חַֽ (sə·lō·aḥ) to forgive — 1 Occurrence
סְלֻלָֽה׃ (sə·lu·lāh) highway — 2 Occurrences
סְמַכְתִּ֑יו (sə·maḵ·tîw) have sustained — 1 Occurrence
סְמָדַ֖ר (sə·mā·ḏar) blossom — 2 Occurrences
סְמָכָֽתְהוּ׃ (sə·mā·ḵā·ṯə·hū) upheld — 1 Occurrence
סְמָכָֽתְנִי׃ (sə·mā·ḵā·ṯə·nî) upheld — 1 Occurrence
סְמוּכִ֣ים (sə·mū·ḵîm) are upheld — 1 Occurrence
סְנֶ֑ה (sə·neh) the bush — 1 Occurrence
סְנַפִּ֨יר (sə·nap·pîr) have fins — 5 Occurrences
סְנָאָ֔ה (sə·nā·’āh) of Senaah — 2 Occurrences
סְעִיף֮ (sə·‘îp̄) the cleft — 1 Occurrence
סְעִפֵ֥י (sə·‘i·p̄ê) the clefts — 1 Occurrence
סְעִפֶֽיהָ׃ (sə·‘i·p̄e·hā) branches — 1 Occurrence
סְעַפֹּתָ֔יו (sə·‘ap·pō·ṯāw) boughs — 1 Occurrence
סְעָ֧ד (sə·‘āḏ) Sustain — 1 Occurrence
סְעָדֵ֥נִי (sə·‘ā·ḏê·nî) Uphold — 1 Occurrence
סְעָד־ (sə·‘āḏ-) sustain — 1 Occurrence
סְעָר֖וֹת (sə·‘ā·rō·wṯ) violent — 2 Occurrences
סְעָרָ֗ה ((sə·‘ā·rāh) storm — 5 Occurrences
סְפ֖וֹד (sə·p̄ō·wḏ) to mourn — 1 Occurrence
סְפ֥וֹת (sə·p̄ō·wṯ) to destroy — 2 Occurrences
סְפ֥וּ (sə·p̄ū) add — 2 Occurrences
סְפִ֤יחַ (sə·p̄î·aḥ) aftergrowth — 1 Occurrence
סְפִיחֶ֔יהָ (sə·p̄î·ḥe·hā) aftergrowth — 2 Occurrences
סְפַ֥ר (sə·p̄ar) the book — 1 Occurrence
סְפַרְוָֽיִם׃ ((sə·p̄ar·wā·yim) dual — 5 Occurrences
סְפַרְתֶּ֑ם (sə·p̄ar·tem) counted — 1 Occurrence
סְפָ֖רָה (sə·p̄ā·rāh) Sephar — 1 Occurrence
סְפָחֵ֥נִי (sə·p̄ā·ḥê·nî) assign — 1 Occurrence
סְפָקָ֗ם (sə·p̄ā·qām) strikes — 1 Occurrence
סְפָרִים֙ (sə·p̄ā·rîm) letters — 12 Occurrences
סְפָרָ֖ם (sə·p̄ā·rām) had numbered — 1 Occurrence
סְפֹ֕דְנָה (sə·p̄ō·ḏə·nāh) and lament — 1 Occurrence
סְפֹ֥ק (sə·p̄ōq) strike — 1 Occurrence
סְפֹרֽוֹת׃ (sə·p̄ō·rō·wṯ) the sum — 1 Occurrence
סְפוּנִ֑ים (sə·p̄ū·nîm) your paneled — 1 Occurrence
סְרִ֣יס (sə·rîs) officer — 5 Occurrences
סְרִיסֵ֣י (sə·rî·sê) officials — 1 Occurrence
סְרוּחִֽים׃ (sə·rū·ḥîm) and the sprawlers' — 1 Occurrence
סְרוּחֵ֤י (sə·rū·ḥê) flowing — 1 Occurrence
סְת֖וּר (sə·ṯūr) Sethur — 1 Occurrence
סְתָרִ֣ים (sə·ṯā·rîm) secret — 1 Occurrence
סְתֹ֣ם (sə·ṯōm) keep — 2 Occurrences
סְתֻמִ֧ים (sə·ṯu·mîm) are concealed — 1 Occurrence
סִ֔ין (sîn) of Sin — 6 Occurrences
סִ֣יר (sîr) the pots — 7 Occurrences
סִּֽירֹתֵיכֶ֣ם (sî·rō·ṯê·ḵem) your pots — 1 Occurrence
סִּֽירֹתָיו֙ (sî·rō·ṯāw) pails — 1 Occurrence
סִֽבְכֵ֥י (siḇ·ḵê) the thickets — 1 Occurrence
סִֽיסְרָ֔א (sî·sə·rā) was Sisera — 8 Occurrences
סִֽיסְרָא֙ (sî·sə·rā) Sisera — 9 Occurrences
סִֽיעֲהָ֖א (sî·‘ă·hā) of Siaha — 1 Occurrence
סִֽסְמָ֔י (sis·māy) of Sismai — 1 Occurrence
סִבְּכַי֙ (sib·bə·ḵay) Sibbecai — 4 Occurrences
סִבְלֹ֣ת (siḇ·lōṯ) the burdens — 2 Occurrences
סִבְרַ֔יִם (siḇ·ra·yim) Sibraim — 1 Occurrence
סִבָּה֙ (sib·bāh) A turn — 1 Occurrence
סִבֹּ֗לֶת (sib·bō·leṯ) Sibboleth — 1 Occurrence
סִגְּרַ֧נִי (sig·gə·ra·nî) delivered — 1 Occurrence
סִגְנִ֔ין (siḡ·nîn) prefect — 1 Occurrence
סִגְנַיָּ֣א (siḡ·nay·yā) the prefects — 4 Occurrences
סִגְר֤וּ (siḡ·rū) shut — 1 Occurrence
סִגִ֗ים (si·ḡîm) dross — 4 Occurrences
סִגַּ֨ר (sig·gar) has delivered — 2 Occurrences
סִיגָ֑יִךְ (sî·ḡā·yiḵ) your dross — 1 Occurrence
סִיוָ֗ן (sî·wān) Sivan — 1 Occurrence
סִיחֹ֥ן (sî·ḥōn) Sihon — 29 Occurrences
סִינִֽים׃ (sî·nîm) of Sinim — 1 Occurrence
סִינָ֑י (sî·nāy) and Sinai — 34 Occurrences
סִיעָ֖א (sî·‘ā) of Sia — 1 Occurrence
סִירִ֔ים (sî·rîm) Thorns — 2 Occurrences
סִכְל֥וּת (siḵ·lūṯ) foolishness — 2 Occurrences
סִכּ֣וּת (sik·kūṯ) Sikkuth — 1 Occurrence
סִלְקָ֣ת (sil·qāṯ) came — 2 Occurrences
סִלָּ֨ה (sil·lāh) has rejected — 1 Occurrence
סִלָּֽא׃ (sil·lā) to Silla — 1 Occurrence
סִלּ֤וֹן (sil·lō·wn) brier — 1 Occurrence
סִפְּרוּ־ (sip·pə·rū-) told — 4 Occurrences
סִפְד֣וּ (sip̄·ḏū) Lament — 1 Occurrence
סִפְרְךָ֮ (sip̄·rə·ḵā) your book — 1 Occurrence
סִפְרַיָּ֗א (sip̄·ray·yā) of the rolls — 1 Occurrence
סִפְרוּ֙ (sip̄·rū) number — 2 Occurrences
סִפִּ֗י (sip·pî) my threshold — 1 Occurrence
סִפַּ֑רְתִּי (sip·par·tî) have told — 2 Occurrences
סִפַּ֛י (sip·pay) Sippai — 1 Occurrence
סִפָּ֜ם (sip·pām) their threshold — 1 Occurrence
סִפּ֥וֹת (sip·pō·wṯ) cups — 1 Occurrence
סִתְּמ֣וּם (sit·tə·mūm) stopped — 1 Occurrence
סִתְר֗וֹ (siṯ·rōw) his hiding — 1 Occurrence
סִתְרִ֣י (siṯ·rî) are my hiding — 1 Occurrence
סִתְרָֽה׃ (siṯ·rāh) them be your hiding — 1 Occurrence
סֵ֔פֶר (sê·p̄er) is the book — 97 Occurrences
סֵ֖בֶל (sê·ḇel) the forced — 1 Occurrence
סֵ֖מֶל (sê·mel) of the idol — 2 Occurrences
סֵ֥תֶר (sê·ṯer) secret — 4 Occurrences
סֵֽפֶר׃ (sê·p̄er) was Kiriath-sepher — 4 Occurrences
סֵטִ֥ים (sê·ṭîm) aside — 1 Occurrence
סֵעֲפִ֥ים (sê·‘ă·p̄îm) who — 1 Occurrence
סֶ֔לַע (se·la‘) rock — 1 Occurrence
סֶ֖רַח (se·raḥ) Timnath-serah — 2 Occurrences
סֶ֣לֶד (se·leḏ) Seled — 2 Occurrences
סֶ֥לַע (se·la‘) of the rock — 12 Occurrences
סֶ֥רֶד (se·reḏ) Sered — 1 Occurrence
סֶֽלָה׃ (se·lāh) Selah — 74 Occurrences
סֶֽנֶּה׃ (sen·neh) Seneh — 1 Occurrence
סַ֕ף (sap̄) Saph — 1 Occurrence
סַ֖עַר (sa·‘ar) tempest — 2 Occurrences
סַ֣ל (sal) basket — 3 Occurrences
סַ֣ף (sap̄) the threshold — 3 Occurrences
סַ֣ר (sar) sullen — 2 Occurrences
סַ֭חְרָהּ (saḥ·rāh) her profit — 4 Occurrences
סַֽלְעִ֥י (sal·‘î) is my rock — 5 Occurrences
סַֽרְג֖וֹן (sar·ḡō·wn) Sargon — 1 Occurrence
סַֽרְעַפֹּתָ֜יו (sar·‘ap·pō·ṯāw) boughs — 1 Occurrence
סַבְּכָ֤א (sab·bə·ḵā) trigon — 4 Occurrences
סַבֵּב֙ (sab·bêḇ) to change — 1 Occurrence
סַבָּ֑ל (sab·bāl) burdens — 3 Occurrences
סַבֹּ֔תִי (sab·bō·ṯî) have brought — 2 Occurrences
סַבֻּ֑נִי (sab·bu·nî) surrounded — 4 Occurrences
סַגְרִ֑יר (saḡ·rîr) of steady — 1 Occurrence
סַכֶּל־ (sak·kel-) make — 1 Occurrence
סַכֹּ֥תָה (sak·kō·ṯāh) have covered — 3 Occurrences
סַלְכָ֖ה (sal·ḵāh) Salecah — 3 Occurrences
סַלְסְלֶ֥הָ (sal·sə·le·hā) Prize — 1 Occurrence
סַלְסִלּֽוֹת׃ (sal·sil·lō·wṯ) the branches — 1 Occurrence
סַלֵּ֥י (sal·lê) baskets — 1 Occurrence
סַלָּ֑י (sal·lāy) Sallai — 1 Occurrence
סַלּוּא֙ (sal·lū) Sallu — 3 Occurrences
סַמְּכ֙וּנִי֙ (sam·mə·ḵū·nî) Sustain — 1 Occurrence
סַמִּ֑ים (sam·mîm) fragrant — 7 Occurrences
סַנְבַלַּ֣ט (san·ḇal·laṭ) Sanballat — 6 Occurrences
סַנְחֵרִ֤יב (san·ḥê·rîḇ) Sennacherib — 13 Occurrences
סַנָּ֖ה (san·nāh) and Kiriath-sannah — 1 Occurrence
סַעֲרַ֣ת (sa·‘ă·raṯ) the storm — 2 Occurrences
סַפְּרָה־ (sap·pə·rāh-) relate — 1 Occurrence
סַפְּרוּ־ (sap·pə·rū-) commune — 4 Occurrences
סַפִּ֖יר (sap·pîr) A sapphire — 7 Occurrences
סַפִּירִֽים׃ (sap·pî·rîm) sapphires — 1 Occurrence
סַפֵּ֥ר (sap·pêr) to proclaim — 2 Occurrences
סַפַּ֙חַת֙ (sap·pa·ḥaṯ) A scab — 1 Occurrence
סַקְּל֣וּ (saq·qə·lū) Remove — 1 Occurrence
סַרְנֵ֣י (sar·nê) lords — 13 Occurrences
סַרְתֶּ֣ם (sar·tem) had turned — 3 Occurrences
סַתְּרִי֙ (sat·tə·rî) Hide — 1 Occurrence
סַתְרֵ֔הּ (saṯ·rêh) destroyed — 1 Occurrence
סָ֑כְתִּי (sā·ḵə·tî) ointment — 1 Occurrence
סָ֑לַע (sā·la‘) of the rock — 4 Occurrences
סָ֑מֶל (sā·mel) figure — 1 Occurrence
סָ֑ס (sās) and the grub — 1 Occurrence
סָ֑רְתִּי (sā·rə·tî) turned — 1 Occurrence
סָ֖רָה (sā·rāh) departed — 1 Occurrence
סָ֠רָה (sā·rāh) rebellion — 7 Occurrences
סָ֣פַת (sā·p̄aṯ) was fulfilled — 1 Occurrence
סָ֣ר (sār) turned — 30 Occurrences
סָ֣רוּ (sā·rū) turned — 19 Occurrences
סָ֥פוּ (sā·p̄ū) swept — 1 Occurrence
סָ֭לִיתָ (sā·lî·ṯā) have rejected — 1 Occurrence
סָֽגְדִין֙ (sā·ḡə·ḏîn) worshiped — 3 Occurrences
סָֽגְר֞וּ (sā·ḡə·rū) shut — 2 Occurrences
סָֽפְק֨וּ (sā·p̄ə·qū) Clap — 1 Occurrence
סָֽפְרָ֔א (sā·p̄ə·rā) the scribe — 4 Occurrences
סָֽתֶר׃ (sā·ṯer) backbiting — 1 Occurrence
סָאתַ֣יִם (sā·ṯa·yim) measures — 2 Occurrences
סָבְאֵ֖ךְ (sā·ḇə·’êḵ) your drink — 1 Occurrence
סָבְאָ֑ם (sā·ḇə·’ām) their liquor — 1 Occurrence
סָבְב֥וּ (sā·ḇə·ḇū) around — 1 Occurrence
סָבִֽיב׃ (sā·ḇîḇ) the confines — 207 Occurrences
סָבַ֖ב (sā·ḇaḇ) turned — 1 Occurrence
סָבָֽלְנוּ׃ (sā·ḇā·lə·nū) have borne — 1 Occurrence
סָבָאִ֖ים ((sā·ḇā·’îm) drunkard — 1 Occurrence
סָג֑וּר (sā·ḡūr) pure — 13 Occurrences
סָג֮ (sāḡ) has turned — 1 Occurrence
סָגַ֥ר (sā·ḡar) and shut — 6 Occurrences
סָגָֽרוּ׃ (sā·ḡā·rū) and shut — 2 Occurrences
סָדִ֣ין (sā·ḏîn) linen — 1 Occurrence
סָח֣וֹב (sā·ḥō·wḇ) Dragged — 1 Occurrence
סָחֲר֥וּ (sā·ḥă·rū) roving — 1 Occurrence
סָחִ֑ישׁ (sā·ḥîš) springeth — 1 Occurrence
סָכָ֔ל (sā·ḵāl) foolish — 4 Occurrences
סָל֑וּא (sā·lū) of Salu — 1 Occurrence
סָלְקָ֖ן (sā·lə·qān) were coming — 1 Occurrence
סָלַ֖חְתִּי (sā·laḥ·tî) have pardoned — 1 Occurrence
סָלָֽחְתָּ׃ (sā·lā·ḥə·tā) pardoned — 1 Occurrence
סָלּ֥וּהָ (sāl·lū·hā) Pile — 1 Occurrence
סָמ֣וּךְ (sā·mūḵ) is upheld — 2 Occurrences
סָמְכֵ֣נִי (sā·mə·ḵê·nî) Sustain — 1 Occurrence
סָמְכָ֣ה (sā·mə·ḵāh) has rested — 1 Occurrence
סָמַ֣ר (sā·mar) trembles — 1 Occurrence
סָמַ֥ךְ (sā·maḵ) had laid — 2 Occurrences
סָמָֽר׃ (sā·mār) bristly — 1 Occurrence
סָפ֑וּן (sā·p̄ūn) was reserved — 1 Occurrence
סָפְתָ֤ה (sā·p̄ə·ṯāh) have been snatched — 1 Occurrence
סָפִ֔יחַ (sā·p̄î·aḥ) what — 2 Occurrences
סָפַ֖קְתִּי (sā·p̄aq·tî) smote — 1 Occurrence
סָפַ֣ר (sā·p̄ar) had numbered — 1 Occurrence
סָפַ֨ר (sā·p̄ar) the scribe — 2 Occurrences
סָפַ֪רְתָּ֫ה (sā·p̄ar·tāh) have taken — 1 Occurrence
סָק֤וֹל (sā·qō·wl) shall surely — 2 Occurrences
סָר֜וּחַ (sā·rū·aḥ) shall lap — 1 Occurrence
סָרְכִ֣ין (sā·rə·ḵîn) commissioners — 1 Occurrence
סָרְכֵ֣י (sā·rə·ḵê) the commissioners — 1 Occurrence
סָרְכַיָּ֖א (sā·rə·ḵay·yā) the commissioners — 3 Occurrences
סָרִ֖יס (sā·rîs) an officer — 6 Occurrences
סָרִ֣יס ׀ (sā·rîs) and Rab-saris — 3 Occurrences
סָרִיסִֽים׃ (sā·rî·sîm) officials — 3 Occurrences
סָרִיסֵ֤י (sā·rî·sê) officials — 2 Occurrences
סָרִיסָ֑יו (sā·rî·sāw) officials — 3 Occurrences
סָרֵ֣י (sā·rê) grievous — 1 Occurrence
סָרַ֖ר (sā·rar) A stubborn — 1 Occurrence
סָרָ֔ה (sā·rāh) sullen — 1 Occurrence
סָרָבִ֤ים (sā·rā·ḇîm) thistles — 1 Occurrence
סָת֖וּם (sā·ṯūm) secret — 1 Occurrence
סָתַם֙ (sā·ṯam) stopped — 2 Occurrences
סֹ֔לֶת (sō·leṯ) of fine — 47 Occurrences
סֹ֖ב (sōḇ) have circled — 6 Occurrences
סֹ֝חֵ֗ף (sō·ḥêp̄) is a driving — 1 Occurrence
סֹ֡לּוּ (sōl·lū) Lift — 5 Occurrences
סֹ֥בִּי (sōb·bî) walk — 1 Occurrence
סֹ֥בּוּ (sōb·bū) Turn — 2 Occurrences
סֹֽחֲרִ֗ים (sō·ḥă·rîm) traders — 2 Occurrences
סֹֽלְלָה֙ (sō·lə·lāh) A siege — 8 Occurrences
סֹֽפְדִ֑ים (sō·p̄ə·ḏîm) Beat — 1 Occurrence
סֹֽרֵרָ֔ה (sō·rê·rāh) is stubborn — 1 Occurrence
סֹאֵ֣ן (sō·’ên) of the booted — 1 Occurrence
סֹבְבִ֣ים (sō·ḇə·ḇîm) encircling — 1 Occurrence
סֹבֵ֣א (sō·ḇê) the heavy — 1 Occurrence
סֹגֵ֔ר (sō·ḡêr) will shut — 1 Occurrence
סֹגֶ֣רֶת (sō·ḡe·reṯ) was tightly — 1 Occurrence
סֹחֲרֵ֣י (sō·ḥă·rê) merchants — 3 Occurrences
סֹחֲרֶ֙יה֙ (sō·ḥă·reh) merchants — 1 Occurrence
סֹחֲרַ֣יִךְ (sō·ḥă·ra·yiḵ) have trafficked — 2 Occurrences
סֹחַרְתֵּ֖ךְ (sō·ḥar·têḵ) was your customer — 3 Occurrences
סֹטַ֥י (sō·ṭay) of Sotai — 2 Occurrences
סֹכְכִ֤ים (sō·ḵə·ḵîm) covering — 2 Occurrences
סֹכֶ֑נֶת (sō·ḵe·neṯ) his nurse — 2 Occurrences
סֹמְכֵ֣י (sō·mə·ḵê) support — 1 Occurrence
סֹעֲרָ֖ה (sō·‘ă·rāh) storm-tossed — 1 Occurrence
סֹעָ֣ה (sō·‘āh) the stormy — 1 Occurrence
סֹפְרִ֑ים (sō·p̄ə·rîm) scribes — 3 Occurrences
סֹפְרֵ֨י (sō·p̄ə·rê) scribes — 2 Occurrences
סֹפֵֽר׃ (sō·p̄êr) of the writer — 12 Occurrences
סֹרְרִֽים׃ (sō·rə·rîm) are rebels — 1 Occurrence
סֹרַ֜חַת (sō·ra·ḥaṯ) spreading — 1 Occurrence
סֹרָ֑רֶת (sō·rā·reṯ) A stubborn — 1 Occurrence
סֻבֳּל֗וֹ (sub·bo·lōw) of their burden — 2 Occurrences
סֻגְּר֖וּ (sug·gə·rū) have been locked — 1 Occurrence
סֻגַּ֥ר (sug·gar) is shut — 1 Occurrence
סֻכִּיִּ֖ים (suk·kî·yîm) the Sukkiim — 1 Occurrence
סֻכַּ֥ת (suk·kaṯ) booth — 1 Occurrence
סֻכָּ֗ה (suk·kāh) A shelter — 1 Occurrence
סֻכָּתֽוֹ׃ (suk·kā·ṯōw) booth — 2 Occurrences
סֻכֹּ֔ת (suk·kōṯ) booths — 5 Occurrences
סֻכֹּ֔תָה (suk·kō·ṯāh) to Succoth — 2 Occurrences
סֻכּ֑וֹ (suk·kōw) his tabernacle — 2 Occurrences
סֻכּֽוֹת׃ (suk·kō·wṯ) Succoth — 12 Occurrences
סֻלָּם֙ (sul·lām) A ladder — 1 Occurrence
סֻפַּ֤ר (sup·par) been told — 1 Occurrence
סֻקַּ֥ל (suq·qal) has been stoned — 2 Occurrences
סּ֑וּף (sūp̄) the Red — 25 Occurrences
סֽוֹלֲלָ֔ה (sō·w·lă·lāh) A siege — 1 Occurrence
סֽוֹף׃ (sō·wp̄) to the end — 3 Occurrences
סֽוּסֵיכֶ֑ם (sū·sê·ḵem) horses — 1 Occurrence
סוֹבְבִ֣ים (sō·wḇ·ḇîm) compass — 1 Occurrence
סוֹבֵ֥ב (sō·w·ḇêḇ) was circling — 3 Occurrences
סוֹדִ֑י (sō·w·ḏî) my inward — 1 Occurrence
סוֹדִֽי׃ (sō·w·ḏî) of Sodi — 1 Occurrence
סוֹדֽוֹ׃ (sō·w·ḏōw) is intimate — 2 Occurrences
סוֹחֵ֑ר (sō·w·ḥêr) merchant — 2 Occurrences
סוֹמֵ֥ךְ (sō·w·mêḵ) holds — 3 Occurrences
סוֹפְרִ֥ים (sō·wp̄·rîm) scribes — 1 Occurrence
סוֹפֶ֖רֶת (sō·w·p̄e·reṯ) of Sophereth — 1 Occurrence
סוֹפָֽא׃ (sō·w·p̄ā) forever — 3 Occurrences
סוֹרֵ֛ר (sō·w·rêr) has turned — 1 Occurrence
סוֹרֵ֣ר (sō·w·rêr) A stubborn — 5 Occurrences
סוֹרֶ֔רֶת (sō·w·re·reṯ) A stubborn — 1 Occurrence
סוּגָ֖ה (sū·ḡāh) Fenced — 1 Occurrence
סוּמְפֹּ֣נְיָ֔ה (sū·mə·pō·nə·yāh) bagpipe — 1 Occurrence
סוּסִ֔ים (sū·sîm) Hazar-susim — 1 Occurrence
סוּסִֽי׃ (sū·sî) of Susi — 1 Occurrence
סוּסִים֒ (sū·sîm) horses — 34 Occurrences
סוּסֵיהֶ֣ם (sū·sê·hem) their horses — 4 Occurrences
סוּסֶ֖יךָ (sū·se·ḵā) your horses — 3 Occurrences
סוּסָֽה׃ (sū·sāh) and Hazar-susah — 1 Occurrence
סוּסָיו֙ (sū·sāw) horses — 7 Occurrences
סוּפָֽה׃ (sū·p̄āh) the storm — 7 Occurrences
סוּרֵ֖י (sū·rê) plant — 1 Occurrence
סוּרָ֧ה (sū·rāh) Turn — 3 Occurrences
סוּתֹֽו׃ ((sū·ṯōw) clothes — 1 Occurrence

Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
5624
Top of Page
Top of Page